Ändra ström- och viloinställningar i Windows

För att justera ström- och viloinställningar i Windows 11, välj Start > Inställningar > System > Ström och batteri > Skärm och viloläge.

Windows 10 ger dig många alternativ för att anpassa din dators strömanvändning, oavsett om du vill spara på batteriet eller se till att din dator alltid körs med toppprestanda. I den här artikeln visar vi dig hur du ändrar ström- och viloinställningarna i Windows 10 så att din dator alltid fungerar som du vill.

Hur man ändrar sömninställningar i Windows 11/10

Power and sleep settings in windows affect how long it takes for your display to turn off when you’re not using it and how long your computer takes to go into sleep mode. You can power your display off immediately or keep it on for up to 6 hours. To save power and help your device last longer, you can also put your device into sleep mode. When in sleep mode, your device uses very little power. To adjust power and sleep settings in Windows 10/11:


– Gå till Start och välj Inställningar > System > Ström och vila.
– Under Skärm väljer du hur länge du vill att enheten ska vänta innan du stänger av skärmen när du inte använder den.
– Under Vila, välj hur länge du vill att din enhet ska vänta innan den går in i viloläge.
– För att spara ström och hjälpa din enhet att hålla längre, sätt den i viloläge istället för att alltid lämna den på. När enheten är i viloläge använder den väldigt lite ström.

Viloläget tillåter din dator

Att gå in i ett lågeffekttillstånd för att spara energi. Detta läge gör att datorn förblir på, men förbrukar mindre ström än när den är aktiv. När du trycker på strömknappen igen bör det ta kortare tid för din dator att starta om och bli tillgänglig för användning eftersom vissa av startprocesserna redan är slutförda.

Så här ändrar du viloinställningar i Windows 10 och Windows 11

1. Hur ofta har du gått bort från din dator bara för att komma tillbaka och upptäcka att den har gått i viloläge? Viloläge är ett energisparläge som gör att en dator snabbt kan återgå till full effekt (vanligtvis inom några sekunder) när du vill börja arbeta igen.


2. Viloläge är användbart om du behöver att din dator ska vara tillgänglig vid specifika tider, men inte vill ha den igång hela tiden. Du kan schemalägga när datorn går in i viloläge i kontrollpanelen för energialternativ. Du kan till exempel låta din dator gå in i viloläge automatiskt efter 15 minuters inaktivitet eller vid en specifik tidpunkt varje dag.


3. När viloläget är aktiverat går din dator till ett lågenergiläge efter att den angivna tiden för inaktivitet har förflutit. I det här läget stänger din dator av strömmen till icke-nödvändiga komponenter och lägger alla öppna dokument och program i minnet samtidigt som din Internetanslutning bibehålls. När du är redo att arbeta igen, flytta bara musen eller tryck på valfri tangent på tangentbordet, så vaknar datorn och återgår till sitt tidigare tillstånd.


4. För att spara ännu mer ström i viloläge kan du ställa in din bildskärm så att den stängs av efter en viss tid eller att den stängs av när datorn går i viloläge. Du kan också välja vad som ska hända när du trycker på strömknappen på din dator eller välja att lägga din dator i viloläge istället för att försätta den i viloläge. Alla dessa inställningar är tillgängliga på kontrollpanelen för energialternativ.


5. Viloläge är ett praktiskt sätt att spara ström och fortfarande ha din dator tillgänglig när du behöver den. Om du har några frågor om hur viloläget fungerar eller felsökningstips är du välkommen att kontakta oss för mer information. Tack för att du läser!

Är det dåligt att lämna den bärbara datorn på Sleep overnight?

The idea of sleeping with your computer on can seem tempting, but it’s important to be mindful of the power settings. If you don’t have anything else going on in life and are just working from home all day long (or any other situation like this), then perhaps leaving a laptop asleep overnight isn’t such an issue – after all they’re meant as secondary devices, right? But if there is some sort of focus around what tasks need doing first before anything else happens- try putting away those phones because I bet we’ll find ourselves getting more productivity done during these times!

Stäng av datorn helt

To shut down your computer completely in Windows 10, first click on the Start button in the lower-left corner of your screen. Then, click on the Power button in the Start menu. In the pop-up menu that appears, click on Shut Down. Your computer will then begin the process of shutting down.

Slutsats:


Sammanfattningsvis har vi förklarat olika metoder för att ändra ström- och viloinställningar i Windows 10. Vi hoppas att den här handledningen hjälper dig. Om du har ytterligare frågor, lämna gärna dina kommentarer nedan.

Rulla till toppen